top of page

Blind Orchestra

סדנה מעשית וחווייתית במיוחד המיועדת למוזיקאים המעוניינים לחקור אילתור קבוצתי.
הסדנה היא התנסותית בעיקרה, מעט מילים והרבה נגינה. המשתתפים מוזמנים להתנסות כנגן או כמנצח.

הקונספט

 הנגנים מנגנים עם כיסוי עיניים בעוד אחד מהם מתפקד כמנצח (ללא כיסוי) ותפקידו להנחות בעזרת מגע השרביט מתי לנגן, מתי להפסיק, מתי לקחת סולו או דווקא להוריד. 

כיסוי העיניים מחדד את האזניים, תורם לרגישות, מחזק את הביטחון עצמי ובעיקר מחבר אותנו למוזיקה

bottom of page